MR leden en werkzaamheden

De school heeft een actieve Medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De MR geeft instemming en advies en heeft een controlerende taak. De directie overlegt met de MR over het gevoerde en het te voeren beleid.

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn herkiesbaar. De gekozen leden hebben gedurende hun zittingsperiode de mogelijkheid om zich verkiesbaar te stellen.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, evenals de agenda en de notulen.

Ouders hebben een belangrijke taak bij het informeren van de MR over zaken die bij de ouders en kinderen leven.

De MR houdt zich, in samenwerking met de teamleden, ook op de hoogte van de ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs. De belangen van de kinderen, de ouders en het personeel spelen daarbij een grote rol.

Voorbeelden van onderwerpen die bij de MR aan de orde zijn geweest: veiligheid in en om de school, verbetering van het schoolplein en de directe omgeving, tussen- en naschoolse opvang, onderwijs beleid en financieel beleid.

De vergaderingen van de MR worden vooraf bekend gemaakt in de “week in week uit”.

 U kunt uw schriftelijke vragen en opmerkingen aan de MR door een email te sturen naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Uiteraard kunt u één van de leden ook altijd persoonlijk benaderen met uw vragen.

De Medezeggenschapsraad bestaat dit jaar uit de volgende leden:

 

  • Ouders:

Robert Sant

Igor Wortel

Remmert Dekker

 

  • Leerkrachten:

Lisette Verdick

Aaf Netelenbos

Loek Bosman

 

 

 

 

© 2013 Stichting Sint Bavo | Webdesign: MitZ.nl